Tuyển tập các án lệ
Tác giả: Tuyển tập
Ký hiệu Tác giả: TUY
DDC: 347 - Dân sự tố tụng, tòa án
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089685
Nhà Xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 364
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích