Tính siêu Việt của tự ngã
Tác giả: Jean-Paul Sartre
Ký hiệu Tác giả: SA-J
DDC: 142.7 - Hiện tượng luận trong Triết Học (Husserl)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089686
Nhà Xuất bản: Thế Giới
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 20
Số trang: 152
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích