Regensburger Neues Testamen - Das Evangelium Nach Johannes
Tác giả: Alfred Wikenhauser
Ký hiệu Tác giả: WI-A
DDC: 226.092 - Các nhân vật trong Các Tin Mừng và Sách Công Vụ Tông Đồ
Ngôn ngữ: Đức
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089687
Nhà Xuất bản: Verlag Ferdinand Schoningh
Năm Xuất bản: 1957
Khổ sách: 22
Số trang: 359
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích