Gottes Wort im Kirchenjahr 1991
Tác giả: Rainer Rack OMI
Ký hiệu Tác giả: RA-R
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089688
Nhà Xuất bản: Echter
Năm Xuất bản: 1990
Khổ sách: 24
Số trang: 224
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích