Thông tin nhà học - Số 75, Tháng 03/2023
Tác giả: Thông tin
Ký hiệu Tác giả: THO
DDC: 255.21 - Dòng Đa Minh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2023/S75
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089695
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 27
Số trang: 90
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích