Priesthood and Ministry in Crisis
Tác giả: Terence Card
Ký hiệu Tác giả: CA-T
DDC: 262.14 - Giáo hội học, hàng giáo sĩ
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089694
Nhà Xuất bản: SCM Press LTD
Năm Xuất bản: 1988
Khổ sách: 20
Số trang: 128
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích