Giáo Phụ - T1: Thế kỷ I-IV
Tác giả: Jacques Liébaert
Ký hiệu Tác giả: LI-J
DDC: 270.08 - Lịch sử Giáo hội, Giáo phụ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089718
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 332
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích