Có Chúa cùng đi - Hành trình xuyên suốt Kinh Thánh
Nguyên tác: Walking with God
Tác giả: Tim Gray
Ký hiệu Tác giả: GR-T
DDC: 200.8 - Tôn giáo: Lịch sử và mô tả
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089732
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 22
Số trang: 503
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích