Hoàng Sa Trường Sa tư liệu và quan điểm của học giả quốc tế
Tác giả: Trần Đức Anh Sơn
Ký hiệu Tác giả: TR-S
DDC: 904.4 - Những sự kiện và biến cố được sưu tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089733
Nhà Xuất bản: Hội Nhà văn,
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 24
Số trang: 315
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích