Dẫn nhập triết học về con người - Vũ trụ - Thiên Chúa
Tác giả: Lm. Athanase Nguyễn Quốc Lâm
Ký hiệu Tác giả: NG-L
DDC: 128.01 - Lý thuyết tổng quát về Triết học về con người (Nhân học theo Triết học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089766
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 316
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích