Lời với Thiên Chúa - T2
Tác giả: Lm.Giuse Phan Tấn Thành, O.P
Ký hiệu Tác giả: PH-T
DDC: 264.1 - Kinh nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089771
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 422
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích