Thần học luân lý xã hội - Giáo Huấn xã hội hay học thuyết xã hội Công Giáo
Tác giả: Lm. Anthony Mai Quốc Phong, O.SS.T
Ký hiệu Tác giả: MA-P
DDC: 241.09 - Thần học luân lý: Hướng dẫn đời sống
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089772
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 24
Số trang: 950
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích