Thời sự Thần học - 2023/S100: Thần học Phục sinh
Tác giả: Thời sự thần học
Ký hiệu Tác giả: TSTH
DDC: 230.05 - Ấn phẩm định kỳ về thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2023/S100
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089777
Nhà Xuất bản: Trung tâm Học vấn Đa Minh
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 214
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Tham khảo
Mã số: 215OP0089896
Nhà Xuất bản: Trung tâm Học vấn Đa Minh
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 214
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích