Chết và sự sống đời sau - Tìm hiểu cánh chung Kitô Giáo
Tác giả: Joseph Ratzinger
Ký hiệu Tác giả: RA-J
DDC: 236 - Thuyết tận thế - Cánh chung học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089791
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 367
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích