Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh -T1: Góp nhặt và suy niệm
Tác giả: John Toại , MI
Ký hiệu Tác giả: JO-T
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089792
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 387
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích