Phân định một kinh nghiệm lý thú
Tác giả: Lm. Trăng Thập Tự
Ký hiệu Tác giả: TR-T
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089794
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 20
Số trang: 184
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích