Các bí tích của Đức Kitô được giao phó cho Giáo hội
Phụ đề: Bí tich đại cương
Tác giả: Giuse Phạm Quốc Diêm
Ký hiệu Tác giả: PH-D
DDC: 234.1 - Sự cứu rỗi và ân sủng của Thiên Chúa, các thể loại và phương tiện ân sủng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089799
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 561
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích