Mầu nhiệm Thánh Thể sự hiện diện mời gọi hiện diện
Tác giả: ĐHY Charles Journet
Ký hiệu Tác giả: JO-C
DDC: 234.163 - Sự cứu độ và ân sủng của Thiên Chúa, Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089801
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 17
Số trang: 119
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích