Bạn là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình
Tác giả: Charles E. Watson
Ký hiệu Tác giả: Wa-C
DDC: 152.04 - Tâm lý học về nhận thức, hành động, cảm xúc, thúc đẩy sinh học ở con người
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089802
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 366
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích