100 cách để tăng cường sự tự tin - Hãy tin vào bản thân và người khác cũng sẽ tin bạn
Tác giả: Ts. Barton Goldsmith
Ký hiệu Tác giả: GO-B
DDC: 153.207 - Rèn luyện tư duy tích cực
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089803
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 326
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích