Biển Đức XVI - Những trao đổi cuối cùng với Peter Seewald
Tác giả: Phạm Hồng Lâm (Dịch)
Ký hiệu Tác giả: PH-L
DDC: 262.13 - Các Giáo Hoàng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089804
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 318
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích