Hợp tuyển thần học - 2023/S54
Tác giả: Hợp tuyển thần học
Ký hiệu Tác giả: HTTH
DDC: 230.02 - Hợp tuyển Thần học Kitô giáo (Bộ sưu tập)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2023/S54
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089805
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 245
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích