Đồng hành thiêng liêng
Tác giả: Dòng Tên Việt Nam
Ký hiệu Tác giả: DONG
DDC: 248.301 44 - Lý thuyết về suy niệm, cầu nguyện theo Thánh Inhaxiô (Dòng Tên)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089806
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 246
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích