Dung mạo Đức Giêsu
Tác giả: Anselm Gruen
Ký hiệu Tác giả: GR-A
DDC: 231.044 - Thiên Chúa, sự ý niệm về Thiên Chúa
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089807
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 24
Số trang: 195
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích