Thần khúc luyện ngục - T2
Tác giả: Dante Alighieri
Ký hiệu Tác giả: AL-D
DDC: 242.2 - Văn chương hiến dâng
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089810
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 24
Số trang: 434
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích