Chú giải Tin Mừng Gioan - T3: Ga 4,1-5,47
Tác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P
Ký hiệu Tác giả: LE-T
DDC: 226.564 - Chú giải Tin Mừng theo thánh Gioan theo chuyên đề
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089814
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 818
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0089849
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 818
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích