Bản tin Hiệp Thông - 1999 - S6
Phụ đề: Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Công Giáo tại Việt Nam - Hội đồng giám mục Việt Nam
Tác giả: Hiệp thông
Ký hiệu Tác giả: HIEP
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô Giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 1999/S6
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089815
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 259
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích