Bản tin hiệp thông - 2023/S135: Bí tích Thánh Thể suối nguồn Hiệp thông
Tác giả: Hiệp thông, Hiệp thông
Ký hiệu Tác giả: HIEP
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô Giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2023/S135
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089829
Nhà Xuất bản: Viện nghiên cứu Đông Nam Á
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 24
Số trang: 238
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích