Giáng Sinh - 1998: Phụng vụ năm A (1998-1999)
Tác giả: Giáng sinh
Ký hiệu Tác giả: GIA
DDC: 263.91 - Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 1998-1999
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089835
Nhà Xuất bản: Công giáo và dân tộc
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 319
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích