Huấn quyền và lời Chúa
Tác giả: Huấn Quyền
Ký hiệu Tác giả: HUAN
DDC: 231.74 - Mặc khải của Thiên Chúa
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089895
Nhà Xuất bản: Đà Nẵng
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 326
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích