Tài liệu học tập về năm Thánh Phaolô (29/6/2008 - 29/06/2009)
Tác giả: Tài Liệu
Ký hiệu Tác giả: TAI
DDC: 263.507 - Tài liệu học hỏi về Năm Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0090085
Nhà Xuất bản: Vp Giáo Hạt Xóm Chiếu
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 27
Số trang: 141
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích