Tình hình đề kháng kháng sinh của vi trùng hiếu khí được phân lập...
Tác giả: Tình hình
Ký hiệu Tác giả: TIN
DDC: 080.2 - Luận văn, Tiểu luận, Giáo trình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0090086
Nhà Xuất bản: Cá nhân
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 27
Số trang: 48
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích