Tọa đàm khoa học quốc tế - Tôn giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay
Tác giả: Tọa đàm
Ký hiệu Tác giả: TOA
DDC: 261.8 - Thần học xã hội, quan hệ và quan điểm giữa các Tôn giáo - Kitô giáo và các vấn đề xã hộ,i kinh tế
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0090097
Nhà Xuất bản: Hà Nội
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 27
Số trang: 382
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích