Học hỏi về các Tôn Giáo bạn: Cao Đài, Hòa Hảo Phật Giáo, Đạo tổ tiên
Tác giả: Học
Ký hiệu Tác giả: HOC
DDC: 291.1 - Đối thoại về huyền thoại, mạc khải, v.v., giữa các tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0090099
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1973
Khổ sách: 27
Số trang: 80
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích