INSTRUMENTUM LABORIS (Working Paper) - Vocation and Mission of the Laity…
Tác giả: INSTRUMENTUM
Ký hiệu Tác giả: INS
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: 1989
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000812
Nhà Xuất bản: Daughters of St Paul
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 20
Số trang: 74
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích