Index librorum prohibitorum
Tác giả: Index
Ký hiệu Tác giả: IND
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000813
Nhà Xuất bản: Romae
Năm Xuất bản: 1819
Khổ sách: 20
Số trang: 290
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích