Besame mucho - Diario di un anno abbastanza erudele
Tác giả: Enrico Deaglio
Ký hiệu Tác giả: DE-E
DDC: 850 - Văn học Ý; Văn học Latin
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0090382
Nhà Xuất bản: Feltrinelli
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 165
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích