Chia sẻ Tin Mừng - 2023/T12: Lớn lên với nền đạo đức Kitô giáo
Phụ đề: Sống đức tin Công giáo
Tác giả: Chia sẻ Tin Mừng
Ký hiệu Tác giả: CSTM
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2023/T12
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0090384
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 85
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích