Linh mục quản xứ
Tác giả: Lm. Vũ Văn Tự Chương
Ký hiệu Tác giả: VU-C
DDC: 254.6 - Chương trình về quản trị giáo xứ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0090385
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 146
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích