Muối cho đời - Kitô giáo và giáo hội công giáo trong thế kỷ 21
Tác giả: Joseph Ratzinger (Benedict XVI)
Ký hiệu Tác giả: RA-J
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0090386
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 403
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích