Một lối nhìn mới về luân lý
Tác giả: Théodule Rey Mermet
Ký hiệu Tác giả: ME-R
DDC: 241.6 - Đạo đức học Kitô giáo, thần học luân lý, các vấn đề luân lý đặc biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0090387
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 390
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích