Đạo đức học luật tự nhiên và phẩm giá con người
Tác giả: Fr. Joseph Tân Nguyễn, OFM
Ký hiệu Tác giả: NG-T
DDC: 170 - Triết học đạo đức, Đạo đức học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0090388
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 233
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích