Niềm hy vọng tươi đẹp - Tìm kiếm niềm hy vọng mỗi ngày trong thế giới phân mảnh
Tác giả: Matthew Kelly
Ký hiệu Tác giả: KE-M
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0090389
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 157
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích