Tôn giáo la bàn thiêng liêng cho con người
Tác giả: Fr. Joseph Tân Nguyễn, OFM
Ký hiệu Tác giả: NG-T
DDC: 210 - Thần học tự nhiên hay Triết lý về lý thuyết Tôn giáo, thuyết biện thần
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0090390
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 208
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích