Risquer L'Avenir: Bilan d'enquete et prospectives
Tác giả: Nhiều Tác Giả, Nhiều Tác Giả
Ký hiệu Tác giả: NHIEU
DDC: 259 - Mục vụ gia đình và các mục vụ khác đối với các loại người chuyên biệt
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0090393
Nhà Xuất bản: Fides
Năm Xuất bản: 1992
Khổ sách: 22
Số trang: 226
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích