La Mia Vita
Tác giả: Thomas Platter
Ký hiệu Tác giả: PL-T
DDC: 833 - Tiểu thuyết, truyện ngắn Đức
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0090394
Nhà Xuất bản: Pierluigi Lubrina Editore
Năm Xuất bản: 1988
Khổ sách: 20
Số trang: 153
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích