Documentacao Critica de Fatima
Tác giả: José Geraldes Freire
Ký hiệu Tác giả: FR-J
DDC: 232.91 - Đức Maria - Thánh Mẫu học
Ngôn ngữ: Tây Ban Nha
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0090396
Nhà Xuất bản: Santúario de Fátima
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 24
Số trang: 386
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích