Per Viaggiare In Italia -1976
Tác giả: Per Viaggiare
Ký hiệu Tác giả: PER
DDC: 910.4 - Các cuộc du hành
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0090397
Nhà Xuất bản: L'Editrece dell Automobile
Năm Xuất bản: 1976
Khổ sách: 22
Số trang: 317
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích