La Mistica di S. Paolo e di S. Giovanni
Tác giả: P. Joseph Huby,S.J
Ký hiệu Tác giả: HU-J
DDC: 227.08 - Cuộc đời và sứ mạng của Thánh Phaolô
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0090398
Nhà Xuất bản: Libreria aditrice Fiorentina
Năm Xuất bản: 1950
Khổ sách: 20
Số trang: 377
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích