L'Uomo Alla Ricerca Di Dio
Tác giả: Placido Nicotra
Ký hiệu Tác giả: NI-P
DDC: 248 - Kinh nghiệm thực hành và đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0090399
Nhà Xuất bản: Roma
Năm Xuất bản: 1987
Khổ sách: 22
Số trang: 236
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích